Inname
Inname

De oplossing voor uw grond en groenafval

Inname

Groenafval
Groenafval komt via diverse kanalen bij ons binnen. Sloten en bermen worden gemaaid door o.a. loonwerkers, aannemers en gemeenten. Bomen worden gerooid en gesnoeid, blad en schoffelvuil wordt eveneens afgevoerd. De diverse afvalstromen die bij ons binnenkomen worden gewogen en op aparte plekken gelost.  Westra Groenrecycling BV zet zich ervoor om kwaliteitsproducten te leveren en stelt daarom hoge eisen bij de inname.

Wij nemen onder andere onderstaande groenstromen in:

  • Snoeihout
  • Stobben en stammen
  • Slootmaaisel / Hekkelmateriaal
  • Gras
  • Overig organisch materiaal

Grond
Grond die bijvoorbeeld vrijkomt uit projecten of werken wordt ingenomen conform de BRL 9335. Dit houdt in dat wij onder certificaat grond innemen en gecontroleerd samenvoegen. Na keuring kan de grond worden toegepast in projecten zoals bijvoorbeeld dijkverzwaring of aanleg van taluds en wegen.

Wij nemen grond in met de volgende kwaliteiten:

  • Schone grond(AW/Landbouw & Natuur)
  • Licht verontreinigde grond, kwaliteit wonen
  • Licht verontreinigde grond, kwaliteit, industrie 
  • Grond waar de herkomst niet bekend is.

Op retourbasis zijn hoogwaardige grondprodukten zoals compost, teelaarde, zand en klei leverbaar. Wilt u meer weten over de voorwaarden en mogelijkheden, neem dan gerust contact met ons op.

Neem contact op


Onze vestigingen

Bent u geïnteresseerd in onze diensten of heeft u een specifieke vraag die u niet terug kunt vinden op onze website? Wij zijn bereikbaar via onze verschillende vestigingen.

Meer van WESTRA