Inname
Inname

De oplossing voor uw grond en groenafval

Inname

Groenafval
Groenafval komt via diverse kanalen bij ons binnen. Sloten en bermen worden gemaaid door o.a. loonwerkers, aannemers en gemeenten. Bomen worden gerooid en gesnoeid, blad en schoffelvuil wordt eveneens afgevoerd. De diverse afvalstromen die bij ons binnenkomen worden gewogen en op aparte plekken gelost.  Westra Groenrecycling BV zet zich ervoor om kwaliteitsproducten te leveren en stelt daarom hoge eisen bij de inname.

Wij nemen onder andere onderstaande groenstromen in:

 • Snoeihout
 • Stobben en stammen
 • Slootmaaisel / Hekkelmateriaal
 • Gras
 • Overig organisch materiaal
 • Invasieve exoten

Keurcompost© 

Al het groenafval wordt binnen onze groenrecycling verwerkt tot groencompost met het keurmerk keurcompost©.
Hieraan worden zeer strenge eisen gesteld met betrekker tot hygiëne en vervuiling. Waarbij ons streven is om nagenoeg geen vervuiling in de compost te hebben van onder andere plastics. 
Wij zijn lid van de bracheorganisatie BVOR.


Grond
Grond die bijvoorbeeld vrijkomt uit projecten of werken wordt ingenomen conform de BRL 9335. Dit houdt in dat wij onder certificaat grond innemen en gecontroleerd samenvoegen. Na keuring kan de grond worden toegepast in projecten zoals bijvoorbeeld dijkverzwaring of aanleg van taluds en wegen.

Wij nemen grond in met de volgende kwaliteiten:

 • Schone grond(AW/Landbouw & Natuur)
 • Licht verontreinigde grond, kwaliteit wonen
 • Licht verontreinigde grond, kwaliteit, industrie 
 • Grond waar de herkomst niet bekend is.

Boorgrond/bentoniet:

 • Inname in vooraf overleg
 • Kwaliteit AW
  • ​Indicatief met bodemonderzoek
  • Indicatief op Bodemkwaliteitskaart

Op retourbasis zijn hoogwaardige grondproducten zoals compost, teelaarde, zand en klei leverbaar. Wilt u meer weten over de voorwaarden en mogelijkheden, neem dan gerust contact met ons op.


Acceptatiebeleid:

Groenafval

 • Max. 10% bijmenging van grond
 • Max. 0% asbest, huisvuil, puin en overige niet organische materialen

Grond

 • Herkomt gegevens (Straat, huisnummer, postcode en plaats)
 • Max. 20% bijmenging van bodemvreemde bestandsdelen

Ons acceptatiebeleid van grond- en groenafval is te vinden op onderstaande link:
Acceptatiebeleid Westra Groenrecycling BV


Toepassingslocaties grond
De grondstromen van onze gronndbank, uit eigen werken en uit werken van collega aannemers proberen wij zoveel mogelijk lokaal weer te hergebruiken.
Wij beschikken over diverse locates waar grond klasse achtergrondwaarde kan worden toegepast.
Voor grond met klasse wonen en industrie hebben wij onze eigen toepassingslocatie in Harlingen. 

Neem contact op

Onze vestigingen

Bent u geïnteresseerd in onze diensten of heeft u een specifieke vraag die u niet terug kunt vinden op onze website? Wij zijn bereikbaar via onze verschillende vestigingen.

Meer van WESTRA