Grond handel en bemiddeling
Grond handel en bemiddeling

Grond handel en bemiddeling

Wij brengen vraag en aanbod bij elkaar!

Vanuit onze grondbank brengen wij de vraag en aanbod van grond bij elkaar. 
Voor alle klasses grond hebben wij diverse afzet mogelijkheden.
Op onze grondbank hebben wij geregeld partijen grond beschikbaar die conform de BRL 9335-1 zijn samengesteld.

Wij regelen het van A t/m Z:

  • Contact en melding bij bevoegdgezag
    • Conform de nieuwe Omgevingswet die per 1-1-2024 van kracht is.
  • Contact met ontdoener en afnemer
  • Transport met trekkers, vrachtwagens maar ook per schip kunnen wij verzorgen.
  • Opladen en ontvangen met diverse types kranen en rijplaten.
  • Digitale begeleidingsbrieven
  • Kwaliteit beoordeling

 

Neem contact op

Onze vestigingen

Bent u geïnteresseerd in onze diensten of heeft u een specifieke vraag die u niet terug kunt vinden op onze website? Wij zijn bereikbaar via onze verschillende vestigingen.

Meer van WESTRA