Nieuws
Nieuws

Gratis compost voor inwoners van gemeente Harlingen

Keurcompost

Al een groot aantal jaren scheidt u uw groene afval van het andere huishoudelijk afval. Om u te belonen voor deze inspanning biedt gemeente Harlingen samen met Westra Groenrecycling BV een beperkte hoeveelheid compost gratis aan.


Op vrijdag 18 maart kunnen inwoners van de gemeente Harlingen van 13.00 uur tot 16.00 uur gratis compost afhalen op het parkeerterrein van de Waddenhal. Per voertuig mag maximaal een halve kuub worden meegenomen. Hoewel er een flinke berg compost zal liggen, geldt het motto: “OP=OP”. 

Compost als bodemverbeteraar
Compost is een natuurlijke bodemverbeteraar en heeft een aantal grote voordelen boven het gebruik van kunstmatige bodemverbeteraars. 
De milieuvriendelijke compost stimuleert de groei van gewassen omdat:
•    er minder (kunst)mest nodig is;
•    compost de waterhuishouding van de bodem op een natuurlijke manier regelt:
er hoeft minder gesproeid te worden en dit leidt tot een grote besparing van het water;
•    compost zorgt voor een natuurlijke balans in de bodem;
•    in grond- en potgrondmengsels die verrijkt zijn met compost bodemziekten worden onderdrukt;
•    compost de structuur van de grond verbetert en zorgt voor een goede verdeling van water-, lucht- en gronddeeltjes. Een goede bodemstructuur bevordert weer de ontwikkeling van het wortelstelsel van planten;
•    compost, vervangt veen in potgrond. Door gebruik van compost in plaats van veen beperken we de afgraving van veengebieden;
•    compost een echt kringloopproduct is: organisch materiaal van de bodem komt weer terug in diezelfde bodem.

Minder uitstoot van broeikasgassen
Gescheiden inzamelen en composteren van gft- en groenafval is goed voor het klimaat. Niet alleen hoeven we minder kunstmest te gebruiken en graven we minder veen af; compost draagt ook bij aan het vastleggen van CO2 in de bodem. Verder wordt gft-afval steeds vaker eerst vergist. Met het biogas dat daarbij ontstaat wordt elektriciteit opgewekt dat aan het elektriciteitsnet geleverd kan worden. Naast elektriciteit ontstaat ook warmte. Daarmee verwarmen we bijvoorbeeld kantoorgebouwen en zwembaden. Composteren van organisch afval en toepassen van compost helpt dus in de strijd tegen de opwarming van de aarde!

Composteren is goedkoper
Composteren van gft- en groenafval is een relatief goedkope manier van afvalverwerking en bespaart dus geld. Als gemeenten zouden stoppen met het gescheiden inzamelen van gft- en groenafval, leidt dit tot meer kosten bij het verwerken van afval. Composteren is bijvoorbeeld goedkoper dan het verbranden van restafval.

Kortom: er is reden genoeg om organisch afval zorgvuldig te blijven scheiden!
 Onze vestigingen

Bent u geïnteresseerd in onze diensten of heeft u een specifieke vraag die u niet terug kunt vinden op onze website? Wij zijn bereikbaar via onze verschillende vestigingen.