Nieuws
Nieuws
De laatste ontwikkelingen

Nieuws

Tijdelijk handelingskader PFAS

Foto grond.jpg

Op welke manier moet omgegaan worden met PFAS verontreinigde grond en bagger? Als gevolg van het ontbreken van beleid, stuurde de staatsecretaris van Infrastructuur en Waterstaat begin juli een brief aan de Tweede Kamer. Hierin staat een tijdelijk handelingskader beschreven. Het doel is dat landelijk iedereen (provincies, gemeenten, waterschappen etc.) op een gelijke manier gaat handelen.

Wat is PFAS?
PFAS (de Per- en PolyFluor Alkyl Stoffen) is een verzamelnaam voor stoffen die door mensen zijn gemaakt en van nature niet in het milieu voorkomen. PFOA, PFOS en GenX zijn de meest bekende stoffen. Vanwege unieke eigenschappen zijn deze stoffen zeer geschikt in olie- en waterafstotende producten en zijn ze hitte en zuurbestendig. De stoffen worden onder andere gebruikt in producten zoals verf, blusschuim, pannen en kleding. De stoffen zijn schadelijk voor mens en milieu: ze zijn nauwelijks biologisch afbreekbaar.

Gevolgen voor onze grondbank
De overheid heeft als plicht om schadelijke stoffen uit het milieu te houden en komt daarom met dit handelingskader. Dit betekent voor ons dat we moeten voldoen aan aanvullende eisen. Daarom is het nodig om alle grond (AW2000, Wonen, Industrie of verontreinigd), baggerspecie of funderingsmaterialen te analyseren op PFOS, PFOA, GenX en overige PFAS stoffen.

Daarnaast accepteren wij voorlopig geen grond, baggerspecie of funderingsmaterialen, tenzij de grond aantoonbaar vrij is van PFOS, PFOA, GenX en overige PFAS stoffen. Dit nieuwe beleid geldt per direct, voor zowel al uitgebrachte aanbiedingen als voor nieuwe aanvragen.

Vragen?
Wij begrijpen dat deze nieuwe gang van zaken voor de nodige uitdagingen kan zorgen voor uw bestaande en nieuwe projecten. Mocht u vragen hebben, bel of mail dan gerust met onze bedrijfsleider Groen: Wilco van der Woude  (0517 431350 / w.woude@westra.nl). Onze vestigingen

Bent u geïnteresseerd in onze diensten of heeft u een specifieke vraag die u niet terug kunt vinden op onze website? Wij zijn bereikbaar via onze verschillende vestigingen.

Meer van WESTRA